Välkommen till Saga Village

En plats du kan få personlig träning, kostrådgivning, utbildning, och även musik, sång, dans, teater, nya vänner, frisk luft och positiv energi

Vår Mission

Vår Mission Är Att Skapa En Plats Där Funktionshindrade Kan Få Träning Med Hjälp av Specialiserade Personliga Tränare (Fysioterapeuter), Utan Kostnad och Så Mycket de Vill!

Vi Vill Också Skapa En Plats Där Alla Gör Roliga Saker Tillsammans, som att Sätta Upp en Musikal, Spela in Musik, Lyssna på Musik, Dansa, och Andra Aktiviteter såsom Matlagning, Odling och Hantverk.

 

Våra värderingar

Vi anser att alla mår bra av fysisk aktivitet och att personer med funktionsvariation har samma rättighet att kunna utföra fysisk aktivitet.

Vi anser att det är mycket viktigt för barn som växer upp med någon form av funktionsvariation att bli en del av samhället och att familjen runt, syskon och vänner får hjälp att skapa tillsammans (musik/produktion/matlagning) genom roliga workshops och leva tillsammans på ett naturligt sätt.

"Alla pengar som går in i Stiftelsen från olika källor går i sin helhet till verksamheten och till att bygga ut verksamheten"

Vad är Saga Village?

Saga Village är ett funktionscenter som erbjuder träning, fysisk aktivitet, kultur, musik och workshops för personer med funktionsvarianter.
Det finns ingen liknande verksamhet för närvarande. Vår verksamhet är unik gällande träning och fysisk aktivitet samt kultur, musik och utbildning/workshops inom näring och friskvård/hälsa.

 

 

Verksamheten vi driver finns inte på någon ort varken statligt, privat eller i föreningsverksamhet.

 

 

Vi anser att alla mår bra av fysisk aktivitet och att personer med funktionsvariation har samma rättighet att kunna utföra fysisk aktivitet. För detta behövs specialiserade PT som kan ge hjälp och stöd på individnivå.

 

 

 Vi anser också att det finns enormt mycket kunskap i världen och genom att ha en lokal att disponera kan föreningen bjuda in professionella inom fysioterapi, logopedi, psykologi, träning och para sport, mm för att ge utbildning till personer med funktionsvarianter samt nätverket runt om. 

Vi samlar kunskap i vårt center och delar med oss till alla som vill medverka.

 
Tack vare vår TV kanal dokumenteras utbildning för de som inte kan medverka vid tillfället. Självklart är det helt frivilligt att bli filmad eller fotograferad enligt lagar och regler.

 

Varför Behövs vi?

Det finns ingen fysisk träning för barn och ungdomar eller vuxna med funktionsvarianter. Det finns heller ingen integrerad verksamhet inom musik och kultur där man blandar olika åldrar och olika funktionsvariationer med barn och ungdomar utan funktionsvariationer. Vi anser att det är mycket viktigt för barn som växer upp med någon form av funktionsvariation att bli en del av samhället och att familjen runt, syskon och vänner får hjälp att skapa tillsammans (musik/produktion/matlagning) genom roliga workshops och leva tillsammans på ett naturligt sätt.

 

I samtal med andra organisationer såsom Uppsala handikappidrott och Riksföreningen Grunden är ett center med specialiserad hjälp för träning enormt efterlängtat.

 

För att kunna säkerställa att den här verksamheten får vara kvar i framtiden så köper stiftelsen mark och bygger utanför staden. Vi slipper då de skyhöga hyror som innebär en risk av att förlora lokalen. Vi behöver tänka långsiktigt. 

På Saga Village erbjuds både träning/fysisk aktivitet för personer med funktionsvarianter med hjälp och stöd av specialiserade personliga tränare och projekt/workshops/events med musik/musikaluppsättning och inspelning av musik och TV program till vår TV kanal.

fysisk aktivitet

Långsiktighet

När centret byggs ut kommer vi att driva daglig verksamhet, erbjuda arbetstillfällen för personer med funktionsvarianter hos lokala entreprenörer som etablerar sin verksamhet på centret. Denna verksamhet sker i enlighet med stiftelsens syfte och ändamål.

Stiftelsen kommer att anlägga en retreat med övernattning, utebad, bastu, naturupplevelse samt samarbeta med de lokala entreprenörerna som erbjuder behandlingar och restaurangservice.

Stiftelsen kommer även att bygga lokaler för konferens, utbildning och konserter och musikaler.

Alla lokaler och byggnader är handikappanpassade.

Stiftelsen ämnar köpa mark och bygga centret i utkanten av staden. Det första centret byggs utanför Uppsala.

Saga Village ämnar ha egen vattenförsörjning (egen brunn) och låga elkostnader tack vare installation av solceller och vindenergi.
Inkomster från retreat, event och lokala entreprenörer går tillbaka till stiftelsen och används i sin helhet för att driva verksamheten för funktionshindrade samt utöka verksamheten.

Verksamhet i Saga Village

• Träning för personer med funktionsvarianter
• Tillgång till specialiserade personliga tränare (specialiserade fysioterapeuter) för personer med funktionsvarianter
• Musikaluppsättning med varierade artister, dvs personer med och utan funktionsvarianter i olika åldrar.
• Musikproduktion
• Produktion TV kanal
• Workshops inom nutrition (näring), matlagning
• Workshops inom träning och rekreation såsom zumba, yoga, capoeira
• Daglig verksamhet
• Föreläsningar och utbildning i intresse för personer med funktionsvarianter och nätverket runt om.
• Ekologisk odling
• Naturupplevelser och sällskapsdjur
• Konserter

• Lokala entreprenörer och affärsverksamheter
• Ett ställe där alla får vara det de är och göra roliga saker tillsammans såsom workshops inom kost, träning, musik och rekreation

 

Införskaffa Mark

Stiftelsen ämnar köpa mark utanför staden. Fördelarna är ekonomisk hållbarhet, hälsosam miljö, utvecklingsmöjligheter och nytänkande. Eget vatten, Egen energi (sol och vind)

“Vi utökar verksamheten i balans med lokala entreprenörer i syfte av att säkra verksamheten för framtiden.”

Införskaffa mark

Centret lockar besökare som ger inkomst till verksamheten

• Hantverk, sömmerska, snickeri
• Äppelmusteri
• Småskaliga fabriker såsom sylt och saft, choklad, tvål
• Restaurang

Arbetstillfällen och Daglig verksamhet

• Ekologisk odling
• Friskvård såsom massage, akupunktur, kiropraktik och fysioterapi
• Konferenser och utbildning
• Naturlek och rekreation.

Samarbeten

Uppsala Handikappidrott vill att vi bygger center så deras medlemmar kan få möjlighet till professionell, individuell och personlig hjälp med träning. Föreningen Saga ställde upp med bord på parasportdagen på Fyrishov och en PT, specialiserad inom träning och fysisk aktivitet för personer med funktionsvarianter.
Uppsala Handikappidrott har skrivit konserten på sin hemsida och det finns ett etablerat samarbete med föreningen Saga.

 
Riksföreningen Grunden. Föreningen Saga representerar Uppsala Grunden som lokalförening och har varit med i tidningen Grunden som skrev om konserten på Slottsbiografen som arrangerades av Föreningen Saga och Föreningen Changes i september 2022. Föreningen Grunden erbjuder även juridisk hjälp till sina medlemmar. Vi kommer att samarbeta mycket med TV kanalen.

 
Föreningen Changes. Kulturföreningen. Vi har haft ett längre samarbete och med föreningen Saga sattes en stor konsert upp i september i Uppsala på Slottsbiografen. Det planeras att sätta upp en varje år. Föreningen Changes ska även sätta upp musikaler med blandade artister (med och utan funktionsvarianter). Denna förening kommer att hålla i många musikevents och workshops i den delen som är avsedd för denna aktivitet.

 
God Assistans. Genom samarbete med detta assistansbolag får vi delvis lite sponsorpengar till verksamheten. Vi kan även ge juridisk hjälp till medlemmar i Föreningen Saga då de har mycket bra advokater som är specialister inom LSS. Vi kan få föreläsare till konferenser genom God Assistans.

“Endast vår egen fantasi kan sätta gränsen fär möjligheterna”

Välmående för funktionshindrade

Vad ger vi till samhället?

 • Ökad hälsa och välmående för funktionshindrade
 • Ökad gemenskap och förståelse mellan människor
 • Mer kulturliv för alla
 • Ett ekonomiskt lyft för Uppsala, centret kommer att ge nya möjligheter för lokala entreprenörer samt dra folk från hela Sverige
 • Utbildningsmöjligheter
 • Ett exempel/en modell för resten av Europa
 • ALLA handikappföreningar kan ha verksamhet på centret, även kulturföreningar och pensionärsföreningar
Workshops och aktiviteter

Exempel på hur man kan göra saker bättre

Barn, ungdomar och konststudenter och vuxna med lite talang och gott hjärta kan dekorera väggarna med vackra natur och sagomotiv. Endast färg och penslar kostar.

 
Servera nyttig mat som till stor del är odlad på själva centret i Lunchrestaurangen


Workshops och aktiviteter där vi blandar funktionshindrade med andra barn och ungdomar så vi skapar en gemenskap, ett samhälle med empati, respekt och förståelse

Vad ska finnas på Saga Village?

I ett första steg vill vi ta emot önskemål/drömmar och idéer från alla samt hur de kan hjälpa till (föreningar).

 

 • Föreningar för funktionshindrade
 • Individer med funktionshinder
 • Anhöriga till funktionshindrade
 • Personer som arbetar med funktionshindrade
 • Lokala entreprenörer

Målgruppen Önskemål

Vi skulle gärna vilja veta vilka aktiviteter just Du skulle vilja göra så att vi kan anpassa lokaler och verksamheten. Saga Village är ett levande projekt som formas aktivt av målgruppen.