Våra Ändamål

Stiftelsensaga ändamål

STIFTELSENS SYFTE OCH ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att införskaffa mark, upprätta adekvata byggnader och driva verksamhet inom projektet Saga Village, främst inom Sverige och senare utomlands.
Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser verkar för Saga Village.
Stiftelsens ändamål är att:
Främja insatser och verksamheter med fokus på träning, utbildning, rekreation, konst och musik med integration av människor med eller utan funktionsvarianter, möten mellan generationer, hälsa och friskvård, hantverk, ekologisk odling, hälsosam matlagning, konserter, musikaler, teater, kultur och lokalt småföretagande.

Syfte och Ändamål

● Främja insatser och verksamheter med fokus på funktionshindrades integration i samhället.
● Främja insatser och verksamheter som tillför bättre hälsa för personer med funktionsvarianter i enlighet med syfte och ändamål.
● Främja insatser och verksamheter som innebär bättre hälsa psykiskt och fysiskt för barn och ungdomar i enlighet med syfte och ändamål.
● Främja insatser och verksamheter som gynnar eller skapar förutsättningar för
Integration och gemenskap i enlighet med syfte och ändamål.
● Främja insatser och verksamheter med inriktning mot att installera internationella träningsmetoder för funktionshindrade personer i Sverige

Syfte och Ändamål

● Främja insatser och verksamhet för utsatta individer, målgrupper och/eller organisationer som upplever en begränsad tillgänglighet till samhällets resurser till
vardags.
● Verka som ett informations och funktionscenter där resurser och kunskap samlas.
● Främja utbildning och forskning i enlighet med syfte och ändamål.
● Samverka med andra stiftelser inom och utom Sverige.
● Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.
● Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

ALLA handikappföreningar kan ha verksamhet på centret, även kulturföreningar och pensionärsföreningar

På Saga Village är alla välkomna och vi gör saker gemensamt . Vi pratar inte om vår olikheter utan vad vi delar och vad vi ser till att var och en kan växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

“Alla människor är bra på något.” Hur skulle världen se ut om alla var ingenjörer?”